מדיניות פרטיות / תקנון

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.


הגבלת אחריות: השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. כל המידע והתכנים מסופקים כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות או ערבון כלשהם. בשום מקרה לא תחול על פשוט אני ו/או פשוט אני-דיגיטל ו/או מי מהשותפים, כל אחריות או חבות לרבות אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, הקשור, במישרין או בעקיפין, לשימוש באתר זה או למידע המופיע בו ו/או לאי-היכולת להשתמש באתר ו/או להסתמכות על מידע המופיע באתר. כמו כן יובהר כי פשוט אני ו/או פשוט אני-דיגיטל לא תישא באחריות כלשהי בקשר לשימוש שייעשה באתרי אינטרנט אחרים שקישורים אליהם מופיעים באתר זה. פשוט אני ו/או פשוט אני-דיגיטל אינה מתחייבת או ערבה לכך שאתר אינטרנט זה יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות.


אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

אין לשלוח באמצעות האתר הודעה המיועדת ליותר מ- 5 נמענים.
הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגי
שות "אמת", הן באחריותך הבלעדית. מומלץ ביותר לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש כזה, וכן לנקוט באמצעי זהירות מרביים לפני הפגישה הראשונה עם אדם לא מוכר. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינו
ת רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
האתר מוכר מוצרים דיגטלים (חנות), קניית המוצר הדיגטלי לא ניתנת לביטול בשום צורה, שכן קובץ המדיה מועבר ישירות ללקוח עם אישור ההזמנה.
מוצעים למכירה גם עותקים פיזיים של ספרים, ביטול רכישה יתבצע עפ"י חוק הגנת הצרכן
חוק הגנת הצרכן אמור לחול במערכת היחסים בין בית העסק ללקוח.
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

© אורלי כץ בגוגל + כל הזכויות שמורות 2019.

מדיניות פרטיות / תקנון